HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Kinh Doanh

    Hotline : 0985 459 559 - Mr.Thao

  • Kinh doanh

    Hotline : 0985843778 - Thuy Ái

ĐỐI TÁC

Lọc tách nhớt DF 5009

(Click vào hình để phóng to)

Mã SP :

Nhãn hiệu :

Xuất xứ :

Giá :

Lượt xem :

Mô tả :

DF5009

SOTRAS

ITALY

Liên hệ

12538

Lọc tách nhớt Sotras DF5009

Lọc tách nhớt DA1029, Air Oil Separator DA 1029, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Gardner Denver 03267728, Gardner Denver 89848519, Mann & Hummel 4930154441, Tamrock 03267728, Tamrock 89848519, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA 1052, Air Oil Separator DA 1052, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Busch 0532000509, Busch 0532140157, Mann & Hummel 4900055231, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1053, Air Oil Separator DA 1053, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Busch 0532000508, Busch 0532140159, Busch 532524506, Mann & Hummel 4900154201, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1068, Air Oil Separator DA 1068, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Leybold 71064763, …). 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1069, Air Oil Separator DA 1069, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Leybold 71064773, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1080, Air Oil Separator DA 1080, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Hydrovane 52841, Hydrovane 58034, Hydrovane 59177, Hydrovane 59891, Mann & Hummel 4900055461, Mann & Hummel 4900055481, Mattei 52841, Mattei 58034, Mattei 59177, Mattei 59891, Mattei 5702284, …). 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1081, Air Oil Separator DA 1081, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Hydrovane 70539, Mann & Hummel 4900055491, Mattei 70539, Mattei 5701773, ..) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1082, Air Oil Separator DA 1082, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Hydrovane 59180, Mann & Hummel 4900055471, Mattei 59180, Mattei 5701898, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1091, Air Oil Separator DA 1091, Hiệu Sotras - Italy 1 (thay thế cho Busch 0532000512, Busch 532127416, Busch 532140156, Mann & Hummel 4900054221, Mann & Hummel 4900055221, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1117, Air Oil Separator DA 1117, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Gardner Denver 03340028, Gardner Denver 89837610, Mann & Hummel 4930154451, Mann & Hummel 4930155451, Tamrock 03340028, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1131, Air Oil Separator DA 1131, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Airman 3422004901, Airman 3422006200, Airman N 403654, CPT N 403654,

Furukawa 040201-02003, ..) . Vui lòng 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1171 Air Oil Separator DA 1171, Hiệu sotras – Italy (thay thế cho Hitachi 29614040,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1239, Air Oil Separator DA 1239, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Busch 890000215/731401, Mann & Hummel 4900054301, Mann & Hummel 4900055301, Rietschle 731401, Separator 731401,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1240, Air Oil Separator DA 1240, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Gardner Denver 202eau6013,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1262, Air Oil Separator DA 1262, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Hitachi 25602540, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1268, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Mitsuiseiki 7212302080100, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1271, Air Oil Separator DA 1271, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Airman 3422011100, Mitsuiseiki 7210404080700, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1302, Air Oil Separator DA 1302, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Hitachi 52303020, Hitachi 55173020, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1303, Air Oil Separator DA 1303, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Mitsuiseiki 7212210080300, …). Vui lòng 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1305, Air Oil Separator DA 1305, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Mitsuiseiki 7212200082700,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1311, Air Oil Separator DA 1311, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Mitsuiseiki 7210036080100, Hitachi 52553020…). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1318, Air Oil Separator DA 1318, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Mitsuiseiki Z 116 A,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1320, Air Oil Separator DA 1320, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Hitachi 52323020, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1402, Air Oil Separator DA 1402, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Kobelco P-CE 03-578,..) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DA1403, Air Oil Separator DA 1403, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Kobelco P-CE 03-577, Kobelco P-CE 03-595, ..) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2024, Air Oil Separator DB 2024, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Alup 17203292, Alup 21203292, Betico 4724237, Blitz Schneider 758153, Bottarini 221048, Ceccato 641104, Fini 048311000, Mann & Hummel 4900050321, Mann & Hummel 4900051321, Mann & Hummel 4900452101, Mann & Hummel 4900452102, Mann & Hummel 4900453101, Mann & Hummel 4900455171, Mann & Hummel 4900455221, Mann & Hummel 4900051322 , Mark 641104, Purolator 852606, Quincy 22705-2, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2026, Air Oil Separator DB 2026, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 930571, Compair 98262-26, Domnick Hunter 551150310, Mann & Hummel 4900050331, Mann & Hummel 4900051331, Mann & Hummel 4900455191, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2030, Air Oil Separator DB 2030, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Bottarini 221065, Ceccato 640189, Ceccato 640566, Champion p5460a, Demag 04115374, Domnick Hunter 55008, Ecoair 732, Ecoair 516533, Ecoair 93514529, Ecoair 93618718, Ecoair BN 16533, Ecoair N 07468, Ecoair N 16533, Fu Sheng 2012-50221, Fu Sheng 91101-150, Fu Sheng 9610112-21900M, Gardner Denver 03316258, Ingersoll Rand 93514529, Ingersoll Rand 93618718, Mann & Hummel 4900050011, Mann & Hummel 4900050221, Mann & Hummel 4900051221, Mann & Hummel 4900652100, Mann & Hummel 4900652131, Mark 640189, Mark 640566, Sullair 954, Sullair 1087, Sullair 1098, Sullair 5221, Sullair 11088, Sullair 11145, Sullair 11399, Sullair 40259, Sullair 47284, Sullair 440647, Sullair 250005-974, Sullair 250034-088, Sullair 250034-121, Sullair 250034-122, Sullair 408167-001, Tamrock 03316258, Worthington 413701, Worthington 220090013, Worthington 220091013, Worthington 220092013, Worthington 62 11369400,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3114, Air Oil Separator DC 3114, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 2250131-225, Sullair 250034-133, Sullair 250034-134,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2057, Air Oil Separator DB 2057, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 10012674, Mann & Hummel 4930152121, Mann & Hummel 4930153401, Mann & Hummel 4930155581, Mann & Hummel 4940252101, Rotair 157201S, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2074, Air Oil Separator DB 2074, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 100013072, Mann & Hummel 4930152131, Mann & Hummel 4930152671, Mann & Hummel 4930153131, Mann & Hummel 4930155561, Mann & Hummel 9493015021, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2089, Air Oil Separator DB 2089, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Alup 21203380, Compair 98262-174, Demag Wittig 43259600, Ecoair BN 20661, Ecoair BN 24859, Ecoair N 20661, Fu Sheng 91111-007, Gardner Denver 43259600, Gardner Denver 43259601, Mann & Hummel 4930552111, Mann & Hummel 4930552131, Mann & Hummel  Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2090, Air Oil Separator DB 2090, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205 4065 14, Boge 575000209, Boge 5750002669, Boge 5750002669, Demag Wittig 43258700, Demag Wittig 43258900, Demag Wittig 43258901, Ecoair 93520807, Ecoair BN 19767, Ecoair BN 24860, Fu Sheng 91111-008, Gardner Denver 43258700, Gardner Denver 43258900, Ingersoll Rand 93520807, Mann & Hummel 4930552101, Mann & Hummel 4930553101, Mann & Hummel 4930655301, Mann & Hummel 4941853111, Mann & Hummel 4941854111, Mann & Hummel 4941855111, Mann & Hummel 4942552101, Mann & Hummel 4942553101, Mann & Hummel 4942555101, Power System 490006, Power System cs9020g000, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2102, Air Oil Separator DB 2102, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Compair 98262-252, Demag 10173774, Demag 10882574, Demag CK4210/825, Demag Wittig 43259900, Ecoair 93520781, Ecoair 93578383, Ecoair 93605558, Ecoair BN 20660, Ecoair BN 24858, Fu Sheng 91111-001, Ingersoll Rand 93520781, Ingersoll Rand 93578383, Ingersoll Rand 93605558, Mann & Hummel 4930452111, Mann & Hummel 4930452191, Mann & Hummel 4930453102, Mann & Hummel 4930453191, Mann & Hummel 4930454111, Mann & Hummel 4930454151, Mann & Hummel 4930455371, Mann & Hummel 4941254101, Mann & Hummel 4941450101, Mann & Hummel 4941452101, Mann & Hummel 4941452102, Pneumofore 42058, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2104, Air Oil Separator DB 2104, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 100005424, Demag 100013004, Demag CK4175/1, Demag Wittig 43259300, Gardner Denver 43259300, Mann & Hummel 4930252471, Mann & Hummel 4930253451, Mann & Hummel 4930255371, Mann & Hummel 4930255771, Mann & Hummel 4940854111, Pneumofore 43314, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2107, Air Oil Separator DB 2107, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 10494574, Demag 11427274, Demag CK4290/272, Mann & Hummel 4930455381, Mann & Hummel 4930552141, Mann & Hummel 4941553121, Purolator 853400370, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2115, Air Oil Separator DB 2115, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ecoair 88200753, Ingersoll Rand 88200753, Ingersoll Rand 92890334, Mann & Hummel 4930154111, Mann & Hummel 4930155111, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2132, Air Oil Separator DB 2132, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 8234096, Abac 9056025, Abac 9056947, Abac 9066025, Abac 2236105717, Abac 2236106030, Abac 2901320020, Atlas Copco 2205 4065 03, Atmos 627963100131, Bottarini 221022, Ceccato 640135, Ceccato 640554, Ceccato 640911, Chicago P. 2205406503, Ecoair 0701520, Fiac 7211410000, Fu Sheng 91111-005, Ingersoll Rand 92202224, Mann & Hummel 4930252131, Mann & Hummel 4930252132, Mann & Hummel 4930252491, Mann & Hummel 4930253131, Mann & Hummel 4930253132, Mann & Hummel 4930254271, Mann & Hummel 4930255271, Mann & Hummel 4940651001, Mann & Hummel 4940651002, Mann & Hummel 9493025005, Mark 640135, Mark 640554, Mark 640911, Power System 490004, Power System cs3775g000, Sullair 68563045,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2134, Air Oil Separator DB 2134, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ecoair 93520773, Ecoair BN 24857, Fu Sheng 91111-003, Hydrovane 32486, Ingersoll Rand 93520773, Mann & Hummel 4930352121, Mann & Hummel 4930353122, …) Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2138, Air Oil Separator DB 2138, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205406505, Blitz Schneider 758165, Ceccato 640196, Ceccato 640568, Demag 13363674, Ekomak 275910-2, Ekomak 275910-2, Fu Sheng 91111-004, Mann & Hummel 4930352111, Mann & Hummel 4930352191, Mann & Hummel 4930353111, Mann & Hummel 4930355451, Mann & Hummel 4941252131, Mark 640196, Mark 640568, Schulz 007.0382-0, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2146, Air Oil Separator DB 2146, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 100003725, Ecoair 93612794, Ecoair 4070.5105.2, Ingersoll Rand 93612794, Mann & Hummel 4930352241, Mann & Hummel 4930352371, Mann & Hummel 4930355521, Mann & Hummel 4940954111, Sullair 02250061-137, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3221, Air Oil Separator DC 3221, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 02250061-138, …) Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

 

Lọc tách nhớt DB2153, Air Oil Separator DB 2153, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Fu Sheng 91101-050, Gardner Denver 55b4, Gardner Denver ecm 77079, Gardner Denver esl 74079, Gardner Denver esm 66049, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3118, Air Oil Separator DC 3118. Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Gardner Denver 2010742, Gardner Denver 55b9, Gardner Denver ecm 77079, Gardner Denver esl 74079, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2154, Air Oil Separator DB 2154, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Gardner Denver 2109430, Gardner Denver 55b5, Gardner Denver ecf 74690, Gardner Denver ech 76317, ..) Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3089, Air Oil Separator DC 3089, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Gardner Denver 2109289, Gardner Denver 2109429, Gardner Denver 55b17, Gardner Denver ecf 74690, Gardner Denver ech 76317,..) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2186, Air Oil Separator DB 2186 , Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205 4065 06, Demag 13138274, Ekomak 211910-1, Fiac 7212210000, Mann & Hummel 4930152101, Mann & Hummel 4930152102, Mann & Hummel 4930152431, Mann & Hummel 4930153101, Mann & Hummel 4930155571, Power System 490018, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2188, Air Oil Separator DB 2188, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 640594, Ceccato 62 21374300, Ceccato 62 21374350, Mann & Hummel 4930251631, Mann & Hummel 4930255381, Pneumofore 41971, Worthington 62 21374300, Worthington 62 21374350, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2200, Air Oil Separator DB 2200, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 250034-112, Sullair 408167-009, Separator 250034-112, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2218, Air Oil Separator DB 2218, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 02250047-808,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

 

Lọc tách nhớt DB2219 = DB2573, Air Oil Separator DB 2573 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 250034-085,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2382, Air Oil Separator DB 2382, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 11427474, Demag CK4290/274, Mahle 9311424, Separator 11427474, …) Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2435, Air Oil Separator DB 2435, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 54509435, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2454, Air Oil Separator DB 2454, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Mann & Hummel 4930055311, Separator 731468, Separator 731468-0000, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2473, Air Oil Separator DB 2473, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 39894597, Ingersoll Rand 39894598, Ingersoll Rand 54601513, Mann & Hummel 4930254141, Mann & Hummel 4930254191, Mann & Hummel 4930255581, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2474, Air Oil Separator DB 2474, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 54509427, Mann & Hummel 4930454131, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2586, Air Oil Separator DB 2586, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 23566938, Mann & Hummel 4930454401, Mann & Hummel 4930455401, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2585, Air Oil Separator DB 2585, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 23545841, Mann & Hummel 4930454391, …) sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2525, Air Oil Separator DB2 525, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 22219174, Ingersoll Rand 54509500, Mann & Hummel 4930555221, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2544, Air Oil Separator DB 2544, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Kobelco P-CE 03-517-03, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2545, Air Oil Separator DB 2545, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Kobelco P-CE 03-517,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3032, Air Oil Separator DC 3032, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1202 6414 00, Atlas Copco 2901 0061 00, Mann & Hummel 4900252271, Mann & Hummel 4900253471, Separator 1202641400, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3022, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2250 6313 00, Atlas Copco 2252 6313 00, Atlas Copco 2906 0020 00, Atlas Copco 2911 0017 00, Atlas Copco 2989 0040 00, Mann & Hummel 4900050291, Separator 2252631300, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3051, Air Oil Separator DC 3051, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1614 6423 00, Atlas Copco 2906 0098 00, Mann & Hummel 4930552121, Separator 1614642300, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3065, Air Oil Separator DC 3065, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Separator 1613688000, Puska 8R20000300, Mann & Hummel 4930152181, Atlas Copco 2901 0213 00, Atlas Copco 1613 6880 00, Atlas Copco 2901021300, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3066, Air Oil Separator DC 3066, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1613 6921 00, Atlas Copco 2901 0004 01, Separator 1613692100, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3074, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Separator 1615654600, Atlas Copco 1615 6546 00, Atlas Copco 2911 0028 00,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3077, Air Oil Separator DC 3077, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Separator 1613750200, Atlas Copco 1613 7502 00, Atlas Copco 2901 0343 00, Atlas Copco 2901034300, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3085, Air Oil Separator DC 3085, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2903 1010 00, Ceccato 62 21363500, Worthington 62 21363500, Separator 1202741900, Separator 1613730600, Atlas Copco 1202 7419 00, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3099, Air Oil Separator DC 3099, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1614 7048 00, Atlas Copco 2906 0202 00, Separator 1614704800, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3110, Air Oil Separator DC 3110, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1613 8007 00, Atlas Copco 2901 0432 00, Separator 1613800700, Atlas Copco 2901043200,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3137, Air Oil Separator DC 3137, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1613 8397 00, Atlas Copco 2901 0556 00, Atlas Copco 2901055600, Atlas Copco 2901 0566 00, Separator 1613839700, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3185, Air Oil Separator DC 3185, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1614 9054 00, Atlas Copco 2906 0564 00, Separator 1614905400, Atlas Copco 2906056400,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3186, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Separator 1614905600, Atlas Copco 1614 9056 00, Atlas Copco 2906 0565 00, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3217, Air Oil Separator DC 3218, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Separator Atlas Copco 1613 9559 00, Atlas Copco 2901 0774 00, Separator 1613955900, Atlas Copco 2901077400, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3218, Air Oil Separator DC 3218, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1614 9521 99,  Atlas Copco 2906 0588 00, Atlas Copco 2906058800, Separator 1614952100, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3219, Air Oil Separator DC 3219, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1613 9840 00, Atlas Copco 2901 0858 00, Atlas Copco 2901085800, Separator 2901085800, Separator 1613984000, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3241, Air Oil Separator DC 3241, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 62 21338300, Ceccato 62 21374000, Ceccato 62 21374050, Worthington 220090044, Worthington 220091044, Worthington 220092044, Worthington 62 21338300, Worthington 62 21374000, Worthington 62 21374050, Worthington 62 59092100, Separator 6221338300, ….). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3256, Air Oil Separator DC 3256, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1621 9385 00, Atlas Copco 2906 0752 00, Separator 1621938500, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3263, Air Oil Separator DC 3263, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 38008587, Ingersoll Rand 54639802, Mann & Hummel 4930153341,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3264, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1621 9077 00, Atlas Copco 2906 0638 00, Mann & Hummel 4930352221, Atlas Copco 1621907700, Atlas Copco 2906063800, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3266, Air Oil Separator DC 3266, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1622 3656 00, Atlas Copco 2901 0566 22, Atlas Copco 2901056622, Mann & Hummel 4930252521, Separator 1622365600, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3267, Air Oil Separator DC 3267, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Separator 38008579, Ingersoll Rand 22305577, Ingersoll Rand 54639794, Mann & Hummel 4930253231,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3270, Air Oil Separator DC 3270, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Separator 2906075300, Atlas Copco 1621 9386 00, Atlas Copco 2906 0753 00, Atlas Copco 2906075300, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC P054, Air Oil Separator DC P054, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Kobelco P-CE 03-537, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3275, Air Oil Separator DC 3275, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 2250061-138, Kobelco P-CE 03-538, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3280, Air Oil Separator DC 3280, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1623 0514 00, Atlas Copco 1623 0514 99, Atlas Copco 2906 0956 00, Separator 1623051400, Separator 1623051499, Separator 2906095600, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3285, Air Oil Separator DC 3285, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1623 0515 00, Atlas Copco 1623 0515 99, Atlas Copco 2906 0955 00, Separator 1623051500, Separator 1623051599, Separator 2906095500, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3286, Air Oil Separator DC 3286 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1623 0516 00, Atlas Copco 1623 0516 99, Separator 1623051600, Separator 1623051699, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DC3292, Air Oil Separator DC 3292, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Separator 2901196300, Atlas Copco 1625 7036 00, Separator 2901 1963 00, Separator 1625703600, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DE4008, Air Oil Separator DE 4008, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Worthington 22009235, Worthington 220090035, Worthington 220091035, Worthington 62 11388800, Worthington 62 11389100, Worthington 62 21302800, Worthington 62 59078300, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DE4025, Air Oil Separator DE 4025, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Separator 1613901400, Atlas Copco 1613 9014 00, Atlas Copco 2901 0523 00, Separator 2901052300, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DE4033, Air Oil Separator DE 4033, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1619 9720 00, Atlas Copco 1622 0079 00, Atlas Copco 2901 0779 00, Atlas Copco 2901 0779 01, Separator 1622007900, Atlas Copco 2901077900, …) sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DE4039, Air Oil Separator DE 4039, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1622 0516 00, Atlas Copco 2901 0779 01, Atlas Copco 2901 0998 00, Separator 1622051600, Atlas Copco 2901077901, Atlas Copco 2901099800, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DE4045, Air Oil Separator DE 4045, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Separator 1622314000, Atlas Copco 2901162600, Atlas Copco 1622 3140 00, Atlas Copco 2901 1626 00,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DE4046, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1622 5718 00, Atlas Copco 1622 6460 00, Atlas Copco 2901 1643 00, Atlas Copco 1622571800, Atlas Copco 1622646000, Atlas Copco 2901164300,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DE4047, Air Oil Separator DE 4046, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 1622 5693 00, Atlas Copco 2901 1626 10, Atlas Copco 1622569300, Atlas Copco 2901162610, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5010, Air Oil Separator DF 5010, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9056237, Abac 9056844, Abac 9056942, Abac 2236105772, Abac 2236105971, Abac 2236106026, Abac 2236109230, Almig 57251004, Alup 17251004, Atlas Copco 1622 0623 00, Atlas Copco 1622 0623 01, Atlas Copco 2255 3004 01, Atlas Copco 2903 0623 01, Atmos 627960719200, Bauer N 35905, Blitz Schneider 758161, Boge 575000103, Boge 575092702, Bottarini 221055, Champion 278773, Chinook 11703330, Compair 98262-214, Fiac 7211950000, Fini 048275000, Gnutti 95020310500, Ingersoll Rand 22988166, La Padana MF001008, Mann & Hummel LB 719, Mann & Hummel LB 719/2, Parise 6010020020, Power System 490008, Rotair 157168 S, Schulz 007.0181-0, Stenhoj 213116, Termomeccanica 1018710049, 1622062300, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5005, Air Oil Separator DF 5005, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9056292, Abac 9056845, Abac 9056943, Abac 9057425, Abac 2236105790, Abac 2236105972, Abac 2236106027, Abac 2236109231, Almig 57251001, Alup 17251001, Atlas Copco 1612 0871 00, Atlas Copco 1612087100, Atlas Copco 1622 0245 00, Atlas Copco 1622024500, Atlas Copco 1622 0871 00, Atlas Copco 1622087100, Atlas Copco 2205 4065 08, Atlas Copco 2205406508, Atlas Copco 2255 3004 02, Atlas Copco 2255300402, Atlas Copco 2901 0245 00, Atlas Copco 2901024500, Atlas Copco 2903 0871 00, Atlas Copco 2903087100, Atmos 627963100962, Avelair 10610008, Belair 707012476, Betico 4720409, Blitz Schneider 758160, Boge 575000102, Boge 575092701, Bottarini 221046, Bottarini 223455, Ceccato 62 21347800, Ceccato 6221347800, Ceccato 62 21347800, Ceccato 6221347800, Chicago P. 2205406508, Chinook 11700720, Compair 98262-215, Demag 10533574, Demag 100012999, Demag CK4050/335, Demag CK4076/335, Ecoair 4101.5102.2, Ekomak 211910-2, Fiac 7211960000, Fiac 7211963000, Fini 048287000, Fini 052898000, Fu Sheng 91108-012, Grassair 0701027, Hanbell 4213-09, Irmer & Elze 754501, Irmer & Elze 4001226, Komsan 154.56.040, La Padana MF001012, Mann & Hummel LB 962, Mann & Hummel LB 962/2, Parise 6010020010, Power System 490009, Puska 8R20000100, Rotair 157169 S, Rotorcomp 85483, Rotorcomp r 12476, Rotorcomp r 27432, Rotorcomp r 7432, Sullair 68562640, Termomeccanica 1039210030, Worthington 62 21347800, Worthington 62 21347850, Worthington 62 21372700, Worthington 62 21372750, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

 

Lọc tách nhớt DF 5009, Air Oil Separator DF 5009, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9056322, Abac 9056944, Abac 9057426, Abac 2236106186, Abac 2236106187, Abac 2236109232, Abac 2236109643, Almig 57211102, Alup 17211102, Atlas Copco 1622 0351 00, Atlas Copco 1622035100, Atlas Copco 1622 0351 01, Atlas Copco 1622035101, Atlas Copco 2255 3004 07, Atlas Copco 2255300407, Atlas Copco 2903 0351 01, Atlas Copco 2903035101, Atmos 627963200970, Betico 4688739, Blitz Schneider 758159, Ceccato 640552, Ceccato 62 21357850, Ceccato 6221357850, Ceccato 62 21372400, Ceccato 6221372400, Ceccato 62 21372450, Ceccato 6221372450, Compair 77296, Fu Sheng 91108-022, Hanbell 4213-10, Hydrovane 77296, Mann & Hummel LB 11102, Mann & Hummel LB 11102/2, Mark 640552, Quincy 146914, worthington 62 21357850, Worthington 62 21372400, Worthington 62 21372450, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5006, Air Oil Separator DF 5006, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205 4065 09, Atlas Copco 2255 3004 03, Atlas Copco 2205406509, Atlas Copco 2255300403, Atmos 427800014011, Atmos 627963100245, Betico 4456806, Boge 575000105, Chicago P. 2205406509, Chinook 11700730, Compair 98262-216, Demag 10596274, Demag 13010174, Demag 100013000, Demag CK4080/101, Ecoair 93525657, Ecoair 4102.5101.2, Fiac 7212300000, Fini 048353000, Fini 048465000, Ingersoll Rand 93525657, Mann & Hummel LB 1374, Mann & Hummel LB 1374/2, Worthington 62 21373100, Worthington 62 21373150, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5004, Air Oil Separator DF 5004, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9057434, Abac 9057442, Abac 9057443, Abac 2236106194, Abac 2236106201, Abac 2236106202, Abac 2236106206, Almig 57258111, Alup 17258111, Atlas Copco 1202 5395 00, Atlas Copco 2205 4065 07, Atlas Copco 2255 3004 04, Atmos 427900401016, Atmos 627963062101, Avelair 10610012, Belair 575000101, Belair 707008294, Belair 707012101, Betico 4456905, Blitz Schneider 758164, Boge 575000101, Bottarini 221029, Bottarini 221104, Ceccato 641137, Ceccato 62 21358200, Ceccato 62 21358250, Ceccato 62 21372500, Ceccato 62 21372550, Chicago P. 2205406507, Chinook 11702260, Chinook 11702570, Compair 98262-223, Demag 10525274 Separator, Demag CK4100/841 Separator, Demag CK4110/252 Separator, Demag CK4145/252, Demag Wittig 43257100, Demag Wittig 43257100, Ecoair 93613107, Ecoair 4103.5102.2, Ecoair N 2769500, Ekomak 211910, Ekomak 222910, Fiac 7212230000, Fiac 7215180000, Fini 048428000, Flottmann 4103.5102.2, Fu Sheng 48428-000, Fu Sheng 91108-042, Gardner Denver 43257100, Grassair 0701035, Hanbell 4213-01, Hydrovane 70291, Ingersoll Rand 93613107, Mahle 5737424, Mann & Hummel LB 13145, Mann & Hummel LB 13145/3, Mark 641137, Mattei 70291, Renner 10291, Renner 05103114, Rotair 157171 S, Rotorcomp r 12101, Rotorcomp r 28294, Rotorcomp r 8294, Stenhoj 213118, Worthington 6221358200, Worthington 6221358250, Worthington 6221372500, Worthington 6221372550,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5019, Air Oil Separator DF5019, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 640593, Ceccato 62 21372800, Ceccato 62 21372850, Mann & Hummel LB 962/22, Mann & Hummel LB 962/6, Worthington 220093001, Worthington 6221372800, Worthington 6221372850, ….). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5025, Air Oil Separator DF 5025, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 2200641140, Ceccato 62 21372900, Ceccato 62 21372950, Mann & Hummel LB 11102/5, worthington 6221372950, worthington 6221372950, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5026, Air Oil Separator DF 5026, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 2200641141, Ceccato 62 21373000, Ceccato 62 21373050, Mann & Hummel LB 13145/22, Mann & Hummel LB 13145/8, Worthington 6221373000, Worthington 6221373050, ….). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5033, Air Oil Separator DF 5033 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 2200640592, Ceccato 2200641142 , Ceccato 62 21372600 , Ceccato 62 21372650 , Mann & Hummel LB 719/3, Worthington 220090700,  Worthington 6217900700, Worthington 6221372600, Worthington 6221372650,..). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5051, Air Oil Separator DF 5051 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 22291080, Ingersoll Rand 22388045, Ingersoll Rand 89259337, Mann & Hummel LB 962/8, Atlas Copco 2255 3004 06, Atlas Copco 2255300406,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF 5009 Mann & Hummel LB 11102 Separator, DF 5009 Mann & Hummel LB 11102/2 Separator

Lọc tách nhớt DF 5043 Mann & Hummel LB 11102/21 Separator, DF 5025 Mann & Hummel LB 11102/5 Separator

Lọc tách nhớt DF 5078 Mann & Hummel LB 11102/8 Separator, DF 5013 Mann & Hummel LB 1160 Separator

Lọc tách nhớt DF 5004 Mann & Hummel LB 13145 Separator, DF 5066 Mann & Hummel LB 13145/20 Separator

Lọc tách nhớt DF 5065 Mann & Hummel LB 13145/21 Separator, DF 5026 Mann & Hummel LB 13145/22 Separator

Lọc tách nhớt DF 5004 Mann & Hummel LB 13145/3 Separator, DF 5052 Mann & Hummel LB 13145/7 Separator

Lọc tách nhớt DF 5026 Mann & Hummel LB 13145/8 Separator, DF 5006 Mann & Hummel LB 1374 Separator

Lọc tách nhớt DF 5006 Mann & Hummel LB 1374/2 Separator, DF 5010 Mann & Hummel LB 719 Separator

Lọc tách nhớt DF 5010 Mann & Hummel LB 719/2 Separator, DF 5033 Mann & Hummel LB 719/3 Separator

Lọc tách nhớt DF 5022 Mann & Hummel LB 950 Separator, DF 5022 Mann & Hummel LB 950/20 Separator

Lọc tách nhớt DF 5005 Mann & Hummel LB 962 Separator, DF 5005 Mann & Hummel LB 962/2 Separator

Lọc tách nhớt DF 5067 Mann & Hummel LB 962/20 Separator, DF 5044 Mann & Hummel LB 962/21 Separator

Lọc tách nhớt DF 5019 Mann & Hummel LB 962/22 Separator, DF 5075 Mann & Hummel LB 962/23 Separator

Lọc tách nhớt DF 5019 Mann & Hummel LB 962/6 Separator, DF 5051 Mann & Hummel LB 962/8 Separator

Công Ty TNHH Kỹ Thuật  Và Dịch Vụ Minh Phú

Dưới đây là những mã lọc tách dầu DF SOTRAS  ( lọc tách nhớt  DF SOTRAS ) thông dụng và phổ biến được nhiều khách hàng quan tâm:

Lọc tách nhớt DF 5004, Air Oil Separator DF 5004, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9057434, Abac 9057442, Abac 9057443, Abac 2236106194, Abac 2236106201, Abac 2236106202, Abac 2236106206, Almig 57258111, Alup 17258111, Atlas Copco 1202 5395 00, Atlas Copco 2205 4065 07, Atlas Copco 2255 3004 04, Atmos 427900401016, Atmos 627963062101, Avelair 10610012, Belair 575000101, Belair 707008294, Belair 707012101, Betico 4456905, Blitz Schneider 758164, Boge 575000101, Bottarini 221029, Bottarini 221104, Ceccato 641137, Ceccato 62 21358200, Ceccato 62 21358250, Ceccato 62 21372500, Ceccato 62 21372550, Chicago P. 2205406507, Chinook 11702260, Chinook 11702570, Compair 98262-223, Demag 10525274 Separator, Demag CK4100/841 Separator, Demag CK4110/252 Separator, Demag CK4145/252, Demag Wittig 43257100, Demag Wittig 43257100, Ecoair 93613107, Ecoair 4103.5102.2, Ecoair N 2769500, Ekomak 211910, Ekomak 222910, Fiac 7212230000, Fiac 7215180000, Fini 048428000, Flottmann 4103.5102.2, Fu Sheng 48428-000, Fu Sheng 91108-042, Gardner Denver 43257100, Grassair 0701035, Hanbell 4213-01, Hydrovane 70291, Ingersoll Rand 93613107, Mahle 5737424, Mann & Hummel LB 13145, Mann & Hummel LB 13145/3, Mark 641137, Mattei 70291, Renner 10291, Renner 05103114, Rotair 157171 S, Rotorcomp r 12101, Rotorcomp r 28294, Rotorcomp r 8294, Stenhoj 213118, Worthington 6221358200, Worthington 6221358250, Worthington 6221372500, Worthington 6221372550,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

 

Lọc tách nhớt DF5005, Air Oil Separator DF 5005, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9056292, Abac 9056845, Abac 9056943, Abac 9057425, Abac 2236105790, Abac 2236105972, Abac 2236106027, Abac 2236109231, Almig 57251001, Alup 17251001, Atlas Copco 1612 0871 00, Atlas Copco 1612087100, Atlas Copco 1622 0245 00, Atlas Copco 1622024500, Atlas Copco 1622 0871 00, Atlas Copco 1622087100, Atlas Copco 2205 4065 08, Atlas Copco 2205406508, Atlas Copco 2255 3004 02, Atlas Copco 2255300402, Atlas Copco 2901 0245 00, Atlas Copco 2901024500, Atlas Copco 2903 0871 00, Atlas Copco 2903087100, Atmos 627963100962, Avelair 10610008, Belair 707012476, Betico 4720409, Blitz Schneider 758160, Boge 575000102, Boge 575092701, Bottarini 221046, Bottarini 223455, Ceccato 62 21347800, Ceccato 6221347800, Ceccato 62 21347800, Ceccato 6221347800, Chicago P. 2205406508, Chinook 11700720, Compair 98262-215, Demag 10533574, Demag 100012999, Demag CK4050/335, Demag CK4076/335, Ecoair 4101.5102.2, Ekomak 211910-2, Fiac 7211960000, Fiac 7211963000, Fini 048287000, Fini 052898000, Fu Sheng 91108-012, Grassair 0701027, Hanbell 4213-09, Irmer & Elze 754501, Irmer & Elze 4001226, Komsan 154.56.040, La Padana MF001012, Mann & Hummel LB 962, Mann & Hummel LB 962/2, Parise 6010020010, Power System 490009, Puska 8R20000100, Rotair 157169 S, Rotorcomp 85483, Rotorcomp r 12476, Rotorcomp r 27432, Rotorcomp r 7432, Sullair 68562640, Termomeccanica 1039210030, Worthington 62 21347800, Worthington 62 21347850, Worthington 62 21372700, Worthington 62 21372750, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email:sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5006, Air Oil Separator DF 5006, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205 4065 09, Atlas Copco 2255 3004 03, Atlas Copco 2205406509, Atlas Copco 2255300403, Atmos 427800014011, Atmos 627963100245, Betico 4456806, Boge 575000105, Chicago P. 2205406509, Chinook 11700730, Compair 98262-216, Demag 10596274, Demag 13010174, Demag 100013000, Demag CK4080/101, Ecoair 93525657, Ecoair 4102.5101.2, Fiac 7212300000, Fini 048353000, Fini 048465000, Ingersoll Rand 93525657, Mann & Hummel LB 1374, Mann & Hummel LB 1374/2, Worthington 62 21373100, Worthington 62 21373150, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email:sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5009, Air Oil Separator DF 5009, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9056322, Abac 9056944, Abac 9057426, Abac 2236106186, Abac 2236106187, Abac 2236109232, Abac 2236109643, Almig 57211102, Alup 17211102, Atlas Copco 1622 0351 00, Atlas Copco 1622035100, Atlas Copco 1622 0351 01, Atlas Copco 1622035101, Atlas Copco 2255 3004 07, Atlas Copco 2255300407, Atlas Copco 2903 0351 01, Atlas Copco 2903035101, Atmos 627963200970, Betico 4688739, Blitz Schneider 758159, Ceccato 640552, Ceccato 62 21357850, Ceccato 6221357850, Ceccato 62 21372400, Ceccato 6221372400, Ceccato 62 21372450, Ceccato 6221372450, Compair 77296, Fu Sheng 91108-022, Hanbell 4213-10, Hydrovane 77296, Mann & Hummel LB 11102, Mann & Hummel LB 11102/2, Mark 640552, Quincy 146914, worthington 62 21357850, Worthington 62 21372400, Worthington 62 21372450, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

 

Lọc tách nhớt DF5010, Air Oil Separator DF 5010, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 9056237, Abac 9056844, Abac 9056942, Abac 2236105772, Abac 2236105971, Abac 2236106026, Abac 2236109230, Almig 57251004, Alup 17251004, Atlas Copco 1622 0623 00, Atlas Copco 1622 0623 01, Atlas Copco 2255 3004 01, Atlas Copco 2903 0623 01, Atmos 627960719200, Bauer N 35905, Blitz Schneider 758161, Boge 575000103, Boge 575092702, Bottarini 221055, Champion 278773, Chinook 11703330, Compair 98262-214, Fiac 7211950000, Fini 048275000, Gnutti 95020310500, Ingersoll Rand 22988166, La Padana MF001008, Mann & Hummel LB 719, Mann & Hummel LB 719/2, Parise 6010020020, Power System 490008, Rotair 157168 S, Schulz 007.0181-0, Stenhoj 213116, Termomeccanica 1018710049, 1622062300, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5019, Air Oil Separator DF5019, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 640593, Ceccato 62 21372800, Ceccato 62 21372850, Mann & Hummel LB 962/22, Mann & Hummel LB 962/6, Worthington 220093001, Worthington 6221372800, Worthington 6221372850, ….). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5025, Air Oil Separator DF 5025, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 2200641140, Ceccato 62 21372900, Ceccato 62 21372950, Mann & Hummel LB 11102/5, worthington 6221372950, worthington 6221372950, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5026, Air Oil Separator DF 5026, Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 2200641141, Ceccato 62 21373000, Ceccato 62 21373050, Mann & Hummel LB 13145/22, Mann & Hummel LB 13145/8, Worthington 6221373000, Worthington 6221373050, ….). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5033, Air Oil Separator DF 5033 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 2200640592, Ceccato 2200641142 , Ceccato 62 21372600 , Ceccato 62 21372650 , Mann & Hummel LB 719/3, Worthington 220090700,  Worthington 6217900700, Worthington 6221372600, Worthington 6221372650,..). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DF5051, Air Oil Separator DF 5051 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 22291080, Ingersoll Rand 22388045, Ingersoll Rand 89259337, Mann & Hummel LB 962/8, Atlas Copco 2255 3004 06, Atlas Copco 2255300406,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

 

Lọc tách nhớt DF 5009 Mann & Hummel LB 11102 Separator, DF 5009 Mann & Hummel LB 11102/2 Separator

Lọc tách nhớt DF 5043 Mann & Hummel LB 11102/21 Separator, DF 5025 Mann & Hummel LB 11102/5 Separator

Lọc tách nhớt DF 5078 Mann & Hummel LB 11102/8 Separator, DF 5013 Mann & Hummel LB 1160 Separator

Lọc tách nhớt DF 5004 Mann & Hummel LB 13145 Separator, DF 5066 Mann & Hummel LB 13145/20 Separator

Lọc tách nhớt DF 5065 Mann & Hummel LB 13145/21 Separator, DF 5026 Mann & Hummel LB 13145/22 Separator

Lọc tách nhớt DF 5004 Mann & Hummel LB 13145/3 Separator, DF 5052 Mann & Hummel LB 13145/7 Separator

Lọc tách nhớt DF 5026 Mann & Hummel LB 13145/8 Separator, DF 5006 Mann & Hummel LB 1374 Separator

Lọc tách nhớt DF 5006 Mann & Hummel LB 1374/2 Separator, DF 5010 Mann & Hummel LB 719 Separator

Lọc tách nhớt DF 5010 Mann & Hummel LB 719/2 Separator, DF 5033 Mann & Hummel LB 719/3 Separator

Lọc tách nhớt DF 5022 Mann & Hummel LB 950 Separator, DF 5022 Mann & Hummel LB 950/20 Separator

Lọc tách nhớt DF 5005 Mann & Hummel LB 962 Separator, DF 5005 Mann & Hummel LB 962/2 Separator

Lọc tách nhớt DF 5067 Mann & Hummel LB 962/20 Separator, DF 5044 Mann & Hummel LB 962/21 Separator

Lọc tách nhớt DF 5019 Mann & Hummel LB 962/22 Separator, DF 5075 Mann & Hummel LB 962/23 Separator

Lọc tách nhớt DF 5019 Mann & Hummel LB 962/6 Separator, DF 5051 Mann & Hummel LB 962/8 Separator

 

Trân trọng cảm ơn và hợp tác

................................................

HOANG NGOC THAO (Mr)

Mobile: 0985459559

Skype: hnthao87

Yahoo: hoangngocthao87

Email: thao.hoang@minhphuco.vn

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM

Tel: +84-8-36029606     Fax: +84-8-36029606                                      

Website: www.minhphuco.vn

 

LÊN ĐẦU TRANG