HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Kinh Doanh

    Hotline : 0985 459 559 - Mr.Thao

  • Kinh doanh

    Hotline : 0985843778 - Thuy Ái

ĐỐI TÁC

Lọc tách nhớt DB 2566

(Click vào hình để phóng to)

Mã SP :

Nhãn hiệu :

Xuất xứ :

Giá :

Lượt xem :

Mô tả :

DB2566

SOTRAS

ITALY

Liên hệ

11701

Lọc tách nhớt Sotras DB2566

Công Ty TNHH Kỹ Thuật  Và Dịch Vụ Minh Phú

Dưới đây là những mã lọc tách dầu SOTRAS ( lọc tách nhớt  SOTRAS ) thông dụng và phổ biến được nhiều khách hàng quan tâm:

Lọc tách nhớt DB2001, Air Oil Separator DB 2001 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2002 , Air Oil Separator DB 2002 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2003, Air Oil Separator DB 2003 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2004, Air Oil Separator DB 2004 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2006, Air Oil Separator DB 2006 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2009, Air Oil Separator DB 2009 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2012, Air Oil Separator DB 2012 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2013, Air Oil Separator DB 2013 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2018, Air Oil Separator DB 2018 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2020, Air Oil Separator DB 2020 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2021, Air Oil Separator DB 2021 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2022, Air Oil Separator DB 2022 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2024, Air Oil Separator DB 2024 , Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Alup 17203292, Alup 21203292, Betico 4724237, Blitz Schneider 758153, Bottarini 221048, Ceccato 641104, Fini 048311000, Mann & Hummel 4900050321, Mann & Hummel 4900051321, Mann & Hummel 4900452101, Mann & Hummel 4900452102, Mann & Hummel 4900453101, Mann & Hummel 4900455171, Mann & Hummel 4900455221, Mann & Hummel 4900051322 , Mark 641104, Purolator 852606, Quincy 22705-2, …).  Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2025, Air Oil Separator DB 2025 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2026, Air Oil Separator DB 2026 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 930571, Compair 98262-26, Domnick Hunter 551150310, Mann & Hummel 4900050331, Mann & Hummel 4900051331, Mann & Hummel 4900455191, …). Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2027, Air Oil Separator DB 2027 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2029, Air Oil Separator DB 2029 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2030, Air Oil Separator DB 2030 , Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Bottarini 221065, Ceccato 640189, Ceccato 640566, Champion p5460a, Demag 04115374, Domnick Hunter 55008, Ecoair 732, Ecoair 516533, Ecoair 93514529, Ecoair 93618718, Ecoair BN 16533, Ecoair N 07468, Ecoair N 16533, Fu Sheng 2012-50221, Fu Sheng 91101-150, Fu Sheng 9610112-21900M, Gardner Denver 03316258, Ingersoll Rand 93514529, Ingersoll Rand 93618718, Mann & Hummel 4900050011, Mann & Hummel 4900050221, Mann & Hummel 4900051221, Mann & Hummel 4900652100, Mann & Hummel 4900652131, Mark 640189, Mark 640566, Sullair 954, Sullair 1087, Sullair 1098, Sullair 5221, Sullair 11088, Sullair 11145, Sullair 11399, Sullair 40259, Sullair 47284, Sullair 440647, Sullair 250005-974, Sullair 250034-088, Sullair 250034-121, Sullair 250034-122, Sullair 408167-001, Tamrock 03316258, Worthington 413701, Worthington 220090013, Worthington 220091013, Worthington 220092013, Worthington 62 11369400,…) . Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2046, Air Oil Separator DB 2046 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2051, Air Oil Separator DB 2051 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2055, Air Oil Separator DB 2055 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2057, Air Oil Separator DB 2057 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 10012674, Mann & Hummel 4930152121, Mann & Hummel 4930153401, Mann & Hummel 4930155581, Mann & Hummel 4940252101, Rotair 157201S, …). Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2058, Air Oil Separator DB 2058 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2059, Air Oil Separator DB 2059 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2061, Air Oil Separator DB 2061 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2067, Air Oil Separator DB 2067 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2071, Air Oil Separator DB 2071 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2073, Air Oil Separator DB 2073 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2074, Air Oil Separator DB 2074

  Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 100013072, Mann & Hummel 4930152131, Mann & Hummel 4930152671, Mann & Hummel 4930153131, Mann & Hummel 4930155561, Mann & Hummel 9493015021, …).  Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2075, Air Oil Separator DB 2075 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2077, Air Oil Separator DB 2077 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2082, Air Oil Separator DB 2082 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2084, Air Oil Separator DB 2084 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2085, Air Oil Separator DB 2085 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2089, Air Oil Separator DB 2089 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Alup 21203380, Compair 98262-174, Demag Wittig 43259600, Ecoair BN 20661, Ecoair BN 24859, Ecoair N 20661, Fu Sheng 91111-007, Gardner Denver 43259600, Gardner Denver 43259601, Mann & Hummel 4930552111, Mann & Hummel 4930552131, Mann & Hummel Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2090, Air Oil Separator DB 2090 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205 4065 14, Boge 575000209, Boge 5750002669, Boge 5750002669, Demag Wittig 43258700, Demag Wittig 43258900, Demag Wittig 43258901, Ecoair 93520807, Ecoair BN 19767, Ecoair BN 24860, Fu Sheng 91111-008, Gardner Denver 43258700, Gardner Denver 43258900, Ingersoll Rand 93520807, Mann & Hummel 4930552101, Mann & Hummel 4930553101, Mann & Hummel 4930655301, Mann & Hummel 4941853111, Mann & Hummel 4941854111, Mann & Hummel 4941855111, Mann & Hummel 4942552101, Mann & Hummel 4942553101, Mann & Hummel 4942555101, Power System 490006, Power System cs9020g000, …). Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2093, Air Oil Separator DB 2093 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2102 Air Oil Separator DB 2102  Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Compair 98262-252, Demag 10173774, Demag 10882574, Demag CK4210/825, Demag Wittig 43259900, Ecoair 93520781, Ecoair 93578383, Ecoair 93605558, Ecoair BN 20660, Ecoair BN 24858, Fu Sheng 91111-001, Ingersoll Rand 93520781, Ingersoll Rand 93578383, Ingersoll Rand 93605558, Mann & Hummel 4930452111, Mann & Hummel 4930452191, Mann & Hummel 4930453102, Mann & Hummel 4930453191, Mann & Hummel 4930454111, Mann & Hummel 4930454151, Mann & Hummel 4930455371, Mann & Hummel 4941254101, Mann & Hummel 4941450101, Mann & Hummel 4941452101, Mann & Hummel 4941452102, Pneumofore 42058, …). Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2103 Air Oil Separator DB 2103 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2104 Air Oil Separator DB 2104 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 100005424, Demag 100013004, Demag CK4175/1, Demag Wittig 43259300, Gardner Denver 43259300, Mann & Hummel 4930252471, Mann & Hummel 4930253451, Mann & Hummel 4930255371, Mann & Hummel 4930255771, Mann & Hummel 4940854111, Pneumofore 43314, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2105 Air Oil Separator DB 2105 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2107 Air Oil Separator DB 2107

 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 10494574, Demag 11427274, Demag CK4290/272, Mann & Hummel 4930455381, Mann & Hummel 4930552141, Mann & Hummel 4941553121, Purolator 853400370, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2115 Air Oil Separator DB 2115  Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ecoair 88200753, Ingersoll Rand 88200753, Ingersoll Rand 92890334, Mann & Hummel 4930154111, Mann & Hummel 4930155111, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2118 Air Oil Separator DB 2118 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2123 Air Oil Separator DB 2123 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2124 Air Oil Separator DB 2124 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2126 Air Oil Separator DB 2126 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2127 Air Oil Separator DB 2127 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2128 Air Oil Separator DB 2128 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2129 Air Oil Separator DB 2129 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2130 Air Oil Separator DB 2130 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2131 Air Oil Separator DB 2131 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2132 Air Oil Separator DB 2132  Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Abac 8234096, Abac 9056025, Abac 9056947, Abac 9066025, Abac 2236105717, Abac 2236106030, Abac 2901320020, Atlas Copco 2205 4065 03, Atmos 627963100131, Bottarini 221022, Ceccato 640135, Ceccato 640554, Ceccato 640911, Chicago P. 2205406503, Ecoair 0701520, Fiac 7211410000, Fu Sheng 91111-005, Ingersoll Rand 92202224, Mann & Hummel 4930252131, Mann & Hummel 4930252132, Mann & Hummel 4930252491, Mann & Hummel 4930253131, Mann & Hummel 4930253132, Mann & Hummel 4930254271, Mann & Hummel 4930255271, Mann & Hummel 4940651001, Mann & Hummel 4940651002, Mann & Hummel 9493025005, Mark 640135, Mark 640554, Mark 640911, Power System 490004, Power System cs3775g000, Sullair 68563045,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email:sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2134 Air Oil Separator DB 2134

 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ecoair 93520773, Ecoair BN 24857, Fu Sheng 91111-003, Hydrovane 32486, Ingersoll Rand 93520773, Mann & Hummel 4930352121, Mann & Hummel 4930353122, …) Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2138 Air Oil Separator DB 2138

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205406505, Blitz Schneider 758165, Ceccato 640196, Ceccato 640568, Demag 13363674, Ekomak 275910-2, Ekomak 275910-2, Fu Sheng 91111-004, Mann & Hummel 4930352111, Mann & Hummel 4930352191, Mann & Hummel 4930353111, Mann & Hummel 4930355451, Mann & Hummel 4941252131, Mark 640196, Mark 640568, Schulz 007.0382-0, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2140 Air Oil Separator DB 2140 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

 Lọc tách nhớt DB2146 Air Oil Separator DB 2146

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 100003725, Ecoair 93612794, Ecoair 4070.5105.2, Ingersoll Rand 93612794, Mann & Hummel 4930352241, Mann & Hummel 4930352371, Mann & Hummel 4930355521, Mann & Hummel 4940954111, Sullair 02250061-137, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2147 Air Oil Separator DB 2147 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2150 Air Oil Separator DB 2150 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2153 Air Oil Separator DB 2153

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Fu Sheng 91101-050, Gardner Denver 55b4, Gardner Denver ecm 77079, Gardner Denver esl 74079, Gardner Denver esm 66049, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2154 Air Oil Separator DB 2154

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Gardner Denver 2109430, Gardner Denver 55b5, Gardner Denver ecf 74690, Gardner Denver ech 76317, ..) Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email:sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2156 Air Oil Separator DB 2156 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2160 Air Oil Separator DB 2160 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2167 Air Oil Separator DB 2167 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2173 Air Oil Separator DB 2173 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2186 Air Oil Separator DB 2186  

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Atlas Copco 2205 4065 06, Demag 13138274, Ekomak 211910-1, Fiac 7212210000, Mann & Hummel 4930152101, Mann & Hummel 4930152102, Mann & Hummel 4930152431, Mann & Hummel 4930153101, Mann & Hummel 4930155571, Power System 490018, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2188 Air Oil Separator DB 2188

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ceccato 640594, Ceccato 62 21374300, Ceccato 62 21374350, Mann & Hummel 4930251631, Mann & Hummel 4930255381, Pneumofore 41971, Worthington 62 21374300, Worthington 62 21374350, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2200 Air Oil Separator DB 2200

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 250034-112, Sullair 408167-009, Separator 250034-112, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2218 Air Oil Separator DB 2218

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 02250047-808,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2219 Air Oil Separator DB 2219

Air Oil Separator DB 2573 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 250034-085,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

 

Lọc tách nhớt DB2195 Air Oil Separator DB 2195 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2312 Air Oil Separator DB2312 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2319 Air Oil Separator DB2319 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2331 Air Oil Separator DB2331 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2353 Air Oil Separator DB2353 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2378 Air Oil Separator DB2378 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2382 Air Oil Separator DB2382

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Demag 11427474, Demag CK4290/274, Mahle 9311424, Separator 11427474, …) Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2435 Air Oil Separator DB2435

 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 54509435, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2466 Air Oil Separator DB2466

Lọc tách nhớt DB2454 Air Oil Separator DB2454

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Mann & Hummel 4930055311, Separator 731468, Separator 731468-0000, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2467 Air Oil Separator DB2467 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2472 Air Oil Separator DB2472 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2473 Air Oil Separator DB2473

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 39894597, Ingersoll Rand 39894598, Ingersoll Rand 54601513, Mann & Hummel 4930254141, Mann & Hummel 4930254191, Mann & Hummel 4930255581, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2474 Air Oil Separator DB2474

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 54509427, Mann & Hummel 4930454131, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2478 Air Oil Separator DB2478 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2479 Air Oil Separator DB2479 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2486 Air Oil Separator DB2486 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2521 Air Oil Separator DB2521 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2525 Air Oil Separator DB2525

 Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 22219174, Ingersoll Rand 54509500, Mann & Hummel 4930555221, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2528 Air Oil Separator DB2528 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2544 Air Oil Separator DB2544

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Kobelco P-CE 03-517-03, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2545 Air Oil Separator DB2545

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Kobelco P-CE 03-517,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2554 Air Oil Separator DB2554 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2556 Air Oil Separator DB2556 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2564 Air Oil Separator DB2564 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2566 Air Oil Separator DB2566 Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2573  Air Oil Separator DB 2573

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Sullair 250034-085,…) . Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2485 , Air Oil Separator DB 2585

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 23545841, Mann & Hummel 4930454391, …) sales@minhphuco.vn

Lọc tách nhớt DB2486 Air Oil Separator DB 2586

Hiệu Sotras - Italy (thay thế cho Ingersoll Rand 23566938, Mann & Hummel 4930454401, Mann & Hummel 4930455401, …). Vui lòng gọi 0985 459 559 hoặc email: sales@minhphuco.vn

LÊN ĐẦU TRANG